Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

hopelandic
22:04
1743 47ef 390
Noise Tales love Space Snake.
Reposted fromnoisetales noisetales

February 16 2020

hopelandic
21:46
7749 9753 390
Reposted fromxawery xawery viakejtowa kejtowa
hopelandic
21:27
0386 841a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafou fou
hopelandic
19:31
5778 29e1 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viapffft pffft

February 15 2020

hopelandic
22:32
1997 5b98 390
Reposted frompiehus piehus viafelicka felicka
hopelandic
14:20
4274 37b4 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
hopelandic
14:20
4278 279d 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo

February 13 2020

hopelandic
21:20
2448 df0b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasognito sognito
10:49
0814 faed 390

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

hopelandic
10:29
5803 ec12 390
Świetlicki.

February 12 2020

hopelandic
20:23
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie

February 11 2020

hopelandic
23:07
5572 b57b 390
Reposted fromSilentRule SilentRule vianiskowo niskowo
hopelandic
22:54

February 09 2020

hopelandic
19:50
Reposted fromshakeme shakeme viaczarnemajtki czarnemajtki
hopelandic
17:57
5485 17af 390
Reposted from0 0 vianiskowo niskowo

February 08 2020

hopelandic
00:32
8264 e515

February 06 2020

hopelandic
18:17
Wie pan, czemu przyjaźń jest taka ważna? Bo to ta część dzieciństwa, którą możemy zabrać ze sobą w dorosłość.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
hopelandic
18:16
Poświatowska Halina

***(Odkąd cię poznałam...)

Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką - drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nietknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta.
hopelandic
10:28
8495 9a4f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasamuso samuso
00:35
1729 94ae 390

franryott:

I actually can’t cope with this

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl