Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

hopelandic
22:38
6106 1fcf 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahornypigeon hornypigeon

September 02 2017

16:16
6403 ade6 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaWeroniikaa Weroniikaa

August 31 2017

hopelandic
20:21
7785 0067 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viasaureus saureus
hopelandic
17:15
1785 f470 390
Reposted fromteijakool teijakool viackisback ckisback

August 30 2017

hopelandic
14:37
"Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów. Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykali się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków."
— W. Myśliwski

August 26 2017

hopelandic
21:25
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth viapikkumyy pikkumyy

August 23 2017

hopelandic
21:33
5337 1df6 390
Reposted fromkatsiu katsiu viaRedPenny RedPenny

August 22 2017

hopelandic
22:20
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
hopelandic
08:37
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa

August 21 2017

hopelandic
07:32
7666 4560 390
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo

August 19 2017

hopelandic
10:16
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viaanabee anabee

August 17 2017

hopelandic
21:38
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viacudoku cudoku

August 16 2017

hopelandic
21:25
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaavooid avooid

August 14 2017

hopelandic
22:47
1311 fc99
Reposted fromsosna sosna viaNoCinderella NoCinderella
18:59
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 11 2017

hopelandic
11:40
3934 6d2a 390
Reposted fromtowo85 towo85 viamunk munk

August 08 2017

20:26
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaoxygenium oxygenium

July 28 2017

hopelandic
10:40
3289 4b57 390
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaavooid avooid
hopelandic
10:23
5720 e636 390
Poezje vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaavooid avooid

June 21 2017

hopelandic
21:26
8438 e10e
Reposted fromteijakool teijakool viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl