Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

hopelandic
21:25
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaavooid avooid

August 14 2017

hopelandic
22:47
1311 fc99
Reposted fromsosna sosna viaNoCinderella NoCinderella
18:59
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viacoffeebitch coffeebitch

August 11 2017

hopelandic
11:40
3934 6d2a 390
Reposted fromtowo85 towo85 viamunk munk

August 08 2017

20:26
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viaoxygenium oxygenium

July 28 2017

hopelandic
10:40
3289 4b57 390
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaavooid avooid
hopelandic
10:23
5720 e636 390
Poezje vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaavooid avooid

June 21 2017

hopelandic
21:26
8438 e10e
Reposted fromteijakool teijakool viakamykowata kamykowata

June 18 2017

21:38
5996 cc6f 390
Reposted fromStarorchids Starorchids viapozakontrola pozakontrola
21:37
0459 df54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viapozakontrola pozakontrola

June 13 2017

22:27
1637 84f3

June 08 2017

22:19
hopelandic
22:15
8912 7603 390
Reposted fromproof proof viajethra jethra

June 07 2017

hopelandic
17:49

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka

June 04 2017

hopelandic
20:57
4271 875f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
20:56
4992 34bb 390

dicknurse:

straight-off-the-deep-end:

WAFER!!! ❤

Not For Sale

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viaoll oll
hopelandic
20:48

June 03 2017

hopelandic
18:11
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
hopelandic
18:10
3546 be8a 390
18:08
8901 d1fd 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaslomiak slomiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl