Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

hopelandic
21:40
2948 282f 390
Reposted fromteijakool teijakool viaawkwardx awkwardx

October 16 2018

hopelandic
11:36
1010 6419 390
11:36
2857 2979 390
Reposted fromrawriot rawriot viauaremyheaven uaremyheaven

September 20 2018

20:53
4050 753b 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viajestemdeszczem jestemdeszczem

August 22 2018

07:23
7826 57a6 390
Reposted frombrumous brumous viacudoku cudoku

August 21 2018

hopelandic
21:08
6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus viakasiarzyna kasiarzyna
hopelandic
21:08

Kiedyś byłam lalką

Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce. Wyjdź ze mną, proszę, na balkon i kup mi od ptaka serce.
Najpierw byłam lalką szmacianą, każdy był ciekaw, co ja mam w środku. Więc z nożyczkami biegli co rano: - Chodźmy pobawić się, kotku!
Potem byłam lalką drewnianą, każdy spoglądał mile i czule, lecz uciekali w noc malowaną - kto by tam kochał brzydulę...
Potem byłam lalką z pończochy, kiedy płakałam, puszczałam oczka. Nie pomagały achy i ochy - już nie robiłam się młodsza.
Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce. Zaproś mnie, proszę, na balkon i kup mi od ptaka serce...
Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku

July 16 2018

hopelandic
21:42
hopelandic
21:04
5577 8db0 390
Reposted fromIriss Iriss viazapachsiana zapachsiana

July 08 2018

hopelandic
22:25
3783 4818 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viainspirations inspirations
hopelandic
22:10
1533 aeec 390
Reposted fromnutt nutt viakasiarzyna kasiarzyna
hopelandic
09:34
4496 a4cd 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
hopelandic
09:29
6552 06b9 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaikari ikari

July 07 2018

hopelandic
12:39
5449 96a4 390
Reposted fromstroschek stroschek viakasiarzyna kasiarzyna

June 29 2018

hopelandic
21:58
5644 41a5 390
Reposted fromnutt nutt viauaremyheaven uaremyheaven
hopelandic
21:55
7504 63b1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauaremyheaven uaremyheaven

June 08 2018

hopelandic
20:56
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku

June 03 2018

hopelandic
14:27
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadangel dangel

May 31 2018

hopelandic
21:55
0885 5f9c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamisspandora misspandora

May 24 2018

hopelandic
22:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl