Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

hopelandic
19:50

November 26 2017

hopelandic
23:53
9145 5d72 390
:^
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaaviee aviee

November 24 2017

hopelandic
19:42
Reposted fromonionrings onionrings viakasiarzyna kasiarzyna
hopelandic
19:33
5445 9f19 390
Reposted fromzciach zciach viauaremyheaven uaremyheaven
hopelandic
19:33
0927 f0da 390
Reposted fromsosna sosna viauaremyheaven uaremyheaven

November 22 2017

hopelandic
23:46
6130 48eb 390
Reposted fromtfu tfu viahiroshima2 hiroshima2

November 20 2017

hopelandic
23:14
6235 f122 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaOnly2you Only2you
hopelandic
23:10
7026 252c 390
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viabrianmay brianmay
hopelandic
22:43
4245 f401
Reposted fromhissyfit hissyfit viaczarny czarny
hopelandic
22:33
3266 f7ad 390
Reposted frommart6na mart6na viagabunia gabunia

November 19 2017

hopelandic
22:23
3409 bb4a 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaoutofmyhead outofmyhead

November 16 2017

hopelandic
23:48
I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa,
I żart dowcipną przyprawiony sztuką
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.
— Ignacy Krasicki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacudoku cudoku

November 13 2017

hopelandic
23:39
hopelandic
16:54
6487 615f 390
Reposted fromcafenoir69 cafenoir69 viacudoku cudoku

November 10 2017

21:15
2436 5473 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaguwno1 guwno1
hopelandic
21:12
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacitiesofnight citiesofnight
hopelandic
21:11
6151 c954 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium

November 05 2017

hopelandic
20:41
7932 29ec 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaitmakesmecalm itmakesmecalm

November 04 2017

hopelandic
22:54
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
hopelandic
18:21
4759 3aa1 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl