Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

hopelandic
16:20
hopelandic
11:53
hopelandic
11:46
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaIIMaryJaneII IIMaryJaneII

February 22 2018

hopelandic
20:59

February 18 2018

hopelandic
22:23

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
hopelandic
22:22
6140 e03b 390
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaavooid avooid

February 16 2018

hopelandic
22:24
hopelandic
22:22
22:22
hopelandic
22:21
1814 0405 390
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viadianazet dianazet
22:16
1900 8d7c 390
hopelandic
22:03
3520 d5a7 390
Anna Ciarkowska
hopelandic
21:53
2685 d759 390
Reposted fromkrzywda krzywda viakasiarzyna kasiarzyna
hopelandic
21:52
0281 f6e1 390

February 10 2018

hopelandic
23:14
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

February 04 2018

17:31
0592 b770 390
Reposted fromtrotyllove trotyllove viaselsey selsey

February 03 2018

hopelandic
20:01
3093 423a 390
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
hopelandic
20:00
9329 d895 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viakerosine kerosine
19:58
4820 b398 390
Reposted frombrumous brumous viaskrzacik skrzacik

February 02 2018

22:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl