Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

hopelandic
20:51
8704 c968 390
Reposted fromcafeina cafeina viaczarnemajtki czarnemajtki
hopelandic
20:37
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viaawkwardx awkwardx

March 20 2017

hopelandic
19:43
5258 d537 390
Reposted frompollyanna pollyanna viaayati ayati
hopelandic
19:29
6701 ecf5 390
cudo znalezione wczesnym rankiem w przejściu podziemnym miasta B. w biegu na autobus ;)
Reposted fromraita raita viaprzeblyski przeblyski
hopelandic
00:47
hopelandic
00:08
3800 92e0 390
Reposted fromowca owca viainaya inaya
hopelandic
00:06
1760 7b93 390
Reposted fromdaelmo daelmo

March 19 2017

00:35
8095 10ae 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaCannonball Cannonball
00:27
1535 587d 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamhsa mhsa

March 17 2017

hopelandic
22:57
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
22:56
5869 0969 390

March 14 2017

hopelandic
15:51

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viayveee yveee
hopelandic
15:17
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz

March 13 2017

hopelandic
23:37
5241 3c71 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viamisiaq misiaq
hopelandic
23:33
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

March 12 2017

hopelandic
21:30
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir
hopelandic
20:55
I want to do with you what spring does with the cherry trees.
— Pablo Neruda
Reposted fromspring-flow spring-flow viakurdebele kurdebele
hopelandic
17:22

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
hopelandic
17:20
Jest na świecie takie rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca..
— Haruki Murakami
Reposted frommonstrum monstrum viaExplorers Explorers
hopelandic
17:18
5710 d9fb 390
Przybora. 
Reposted fromrol rol viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl