Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

hopelandic
22:15
Reposted fromkriokineza kriokineza viamirando mirando

April 07 2018

hopelandic
20:58
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka vialaters laters

April 01 2018

hopelandic
20:21
0488 c3b3 390
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaodnowa odnowa
hopelandic
09:17
2324 2bbe 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamadream dreamadream
hopelandic
09:01

Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie.

Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen?

Ja tęsknię

— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromjacie jacie viaagainnagain againnagain

March 31 2018

hopelandic
19:53
9937 4464 390
Reposted fromgreensky greensky viamoreorless moreorless

March 30 2018

hopelandic
21:56
3175 35a8 390
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaDreamsMayCome DreamsMayCome
hopelandic
21:02
5639 0cdf 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead

March 29 2018

hopelandic
22:14
1968 a720 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahappykokeshi happykokeshi
hopelandic
21:59
1937 19d4
hopelandic
21:54
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaLogHiMa LogHiMa
hopelandic
21:40
1297 e8d7 390
Reposted fromkeik keik viairmelin irmelin
hopelandic
21:03
Miłość to niedosyt istnienia [...]. To jakby całe brzemię czyjegoś istnienia pragnąć wziąć na siebie. Jak­by pragnąć tego kogoś zwolnić z konieczności istnienia. Jak­by pragnąć za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. 
— Wiesław Myśliwski
hopelandic
09:39
0309 e247 390
Reposted fromsavatage savatage viamiktoria miktoria

March 28 2018

hopelandic
21:54
7969 e71c 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viabercik bercik
hopelandic
19:43

Tam, gdzie kochają nas

Nie żałuj mnie serdecznie tak,
bo na cóż mi ten żal?
W kochaniu, gdy szczerości brak,
czy warto ciągnąć bal?

W szufladzie tej, gdzie trzymasz mnie
porządek chcesz, to zrób,
ja wrócę tam, gdzie siostry dwie,
początek moich dróg.

Księżycu płyń, złe wody miń,
już na nas obu czas.
Wędrujmy tam, zmierzajmy tam,
tam, gdzie kochają nas.

Błyszczało się, śpiewało się
wśród koncertowych sal,
lecz kiedy los odbierze głos,
czy warto ciągnąć bal?

Na pierwszy znak koledzy wszak
zadadzą drugi cios.
Za sławą, gdy lekkości brak,
czy warto iść na stos?

Księżycu płyń, złe wody miń,
już na nas obu czas.
Wędrujmy tam, zmierzajmy tam,
tam, gdzie czekają nas.

Bywało, że rzeźbiło się
kanapę, krzesło, stół.
Dziś prace te nie wchodzą w grę
i milczy serca pół.

Budowałbym większego coś,
lub sięgałbym do gwiazd.
Mam siły dość, by znaleźć je
tam, gdzie kochają nas.

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku

March 27 2018

hopelandic
21:17
Żal jest jak pijany gość, zawsze wraca, żeby jeszcze raz się do ciebie przytulić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszkodadzinska szkodadzinska
hopelandic
21:13
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
hopelandic
21:13
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viaunmadebeds unmadebeds
hopelandic
21:01
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl